Forskere kommune, velferd, regional utvikling

Telemarksforsking er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge.
Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder: Kulturforsking, kommune- og velferdsforsking og regional utvikling.

 

3 forskere som vil bidra til utvikling av fremtidens innovative kommuner, fylkeskommuner og offentlige tjenester

Er du opptatt av formidling og konkret anvendelse av forskningsresultater?
Vil du at forskningen din skal utgjøre en forskjell og bringe verden videre?
Da er du den rette for oss!

Vi ønsker nå å rekruttere inntil 3 forskere innen, eller i skjæringsfeltet mellom, to av våre fagområder med sikte på å bidra til utviklingen av fremtidens innovative kommuner, fylkeskommuner og offentlige tjenester.

Regional utvikling er vi på jakt etter erfarne søkere med interesse for å analysere utviklingstrekk på kommunalt og regionalt nivå og trekke dette over i samfunnsplanprosesser i kommuner og fylkeskommuner.

Kommune- og velferdsområdet ønsker vi både søkere med god kjennskap til kommunal tjenesteproduksjon og søkere med generell kompetanse om det norske velferdssystemet.

Du har dr.grad, eller mastergrad med gode resultater, gjerne forvaltnings- eller prosjekterfaring, og lyst til å arbeide i et institutt der vi løser viktige samfunnsfaglige problemstillinger på oppdrag fra offentlige oppdragsgivere (kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorater), forskningsråd, KS eller andre. Vi er særlig interessert hvis du har dokumenterte erfaringer med søknadsskriving og prosjektinnhenting. Vi har kontorer i Bø, og en viss tilstedeværelse må påregnes, men vi kan diskutere fleksible løsninger med de rette søkerne.

Send cv og en søknad der du sier litt om motivasjonen din for å søke arbeid hos oss til direktør Karl Gunnar Sanda på sanda@tmforsk.no /95727158.

Se www.telemarksforsking.no for nærmere opplysninger om instituttet og oss som jobber her.

Vi vurderer søknadene løpende fram mot årsskiftet.