Forskes det nok på det norske? Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) vil ha debatt.

Har forskning på norske blomster, isbreer eller samfunnsforhold havnet i skyggen av
internasjonalisering?