Forsket ulovlig på blodprøver fra over 500 syke kinesere

Av Julia Loge

Publisert 1. august 2018

Universitetet i Bergen (UiB) brøt loven ved å forske på ulovlig innførte blodprøver. Nå må de trekke tilbake forskningen og sende blodprøvene tilbake til Kina.

Først da den kinesiske doktor­gradsstipendiaten ved UiB leverte graden til bedømmelse, ble det oppdaget at forhåndsgodkjenningen fra Regional komité for medisin og helsefaglig forskning (REK) gjaldt norske blodprøver, ikke de kinesiske, skriver Bergens Tidende (krever innlogging).

Doktorgradsprosjektet var et samarbeid med Qingdao universitetssykehus i Kina, og de kinesiske godkjenningene var i orden.

UiB fikk likevel avslag på søknaden om ettergodkjennelse fra REK i oktober, og i sommer konkluderte Helsetilsynet med at prosjektet brøt med helseforskningsloven. Dermed må UiB trekke tilbake artiklene i prosjektet, men UiB vil be om å slippe å sende biobanken tilbake til Kina, i frykt for at den kan bli ødelagt.

Den kinesiske stipendiaten fikk ikke disputere, og UiB sier at han vil få lønn fra fakultetet til han får fullført en ny doktoravhandling.

Prosjektleder for forskningsgruppen, Nils Erik Gilhus, sier at avgjørelsen om å trekke forskningen tilbake er et tap.

– Det er gjort en feil, men etter min mening er dette kun en formell feil. Det er ikke snakk om juks og ingen pasienter har lidd under feilen, sier han til avisen.