Forskning er ikke idrett. Vi trenger mindre, ikke mer konkurranse, mener Bjørn P. Kaltenborn.

Kvalitet i forskning skapes ikke alene gjennom konkurranse.