Øker bevilgningene til forskning, men viderefører flatt kutt for universiteter og høyskoler

– Skal vi komme oss gjennom både koronakrisen og klimakrisen, må vi satse mer på forskning, sier statsråd Henrik Asheim.