forskning-trumfer-tryner

Vitenskap er det ordet med størst økning i oppslag 2013 i den nettbaserte ordboken til Merriam-Webster.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

«Selfie» er kanskje ordet som fikk mest oppmerksomhet i 2013. Ordet som beskriver et selvportrett, gjerne tatt med mobilkamera mens leppene er snurpet sammen i et forsøksvis sensuelt drag, ble tatt opp i The Oxford English Dictionary.

Et åpenbart endetidstegn, men la oss samtidig melde om et lysglimt å ta med seg inn i det nye året: Merriam-Websters nettbaserte ordbok, med 40 millioner månedlige besøkende, rapporterer at ordet «science» hadde størst oppslagsøkning i 2013 (+ 176 prosent). Det er dermed kåret til årets ord.

Til det kan vi bare si: Word!