Forskningsetisk komite mener Dagbladet ikke fulgte helseforskningsloven

Avisa skulle ha søkt om etisk godkjenning før artikkelserie om spiseforstyrrelser i norsk toppidrett, mener komite. – Grov nedvurdering av journalistikken, sier Dagbladet-redaktør.