Forskningsleder – Institutt for samfunnsforskning

Forskningsleder - Institutt for samfunnsforskning

Vi søker forskningsleder til forskningsgruppen Politikk, demokrati, sivilsamfunn.

Institutt for samfunnsforskning er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv.

Vi søker nå en forskningsleder til forskningsgruppen Politikk, demokrati, sivilsamfunn. Forskningen i denne gruppen inkluderer valg og demokrati, sivilsamfunn og frivillighet, og medier og offentlighet. Forskningen i gruppa baserer seg på både kvantitative og kvalitative metoder. Gruppen består hovedsakelig av statsvitere, sosiologer og medievitere.

Som forskningsleder vil du være en del av instituttets ledergruppe, lede forskningsgruppen faglig og strategisk, og ha personalansvar for forskerne i gruppen. Du vil ha et viktig ansvar for gruppens arbeid med søknader og akkvisisjon.

Du vil også selv delta som forsker i gruppen. Det forventes at forskningslederen forsker i 50% av stillingen og utøver ledelsesoppgaver i 50%.

Kvalifikasjonskrav

  • Motivasjon for å lede og for å videreutvikle ISFs forskning faglig og strategisk.
  • Interesse for organisasjon og personalledelse.
  • Engasjement for å utvikle forskningsbasert kunnskap som er viktig for å løse samfunnets utfordringer.
  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektakkvisisjon.
  • God kjennskap til gruppens forskningsområder.
  • Erfaring med forskning og publisering innen minst ett av gruppens forskningsområder.
  • Personlig egnethet.
  • Doktorgrad i sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap eller andre nærliggende fag.

Samarbeid er viktig for instituttet og den som tilsettes må ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap og prosjekter på tvers av ISFs grupper. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby fast stilling og spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering i henhold til gjeldende lønnssystem. Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via JobbNorges portal her. Søknadsfrist: 18. mars 2021.

Kontaktperson: Direktør Tanja Storsul: tanja.storsul@samfunnsforskning.no. Tlf 97 58 51 97.

Søk på jobben

Om oss

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre forskergrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, medier og offentlighet, valg og demokrati.

Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.