Forskningsleder – Institutt for samfunnsforskning

Forskningsleder – Institutt for samfunnsforskning

Vi søker forskningsleder til forskningsgruppen Arbeid og velferd

Institutt for samfunnsforskning er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. 

Vi søker nå en forskningsleder til forskningsgruppen Arbeid og velferd. Forskningen i denne gruppen spenner vidt og inkluderer temaer som sysselsetting, likestilling og diskriminering, utdanning, velferd, migrasjon, sykefravær og lønnsforskjeller. En stor del av forskningen er gjort på administrative registerdata, men også surveydata og feltforsøk. Gruppen består hovedsakelig av samfunnsøkonomer.

Som forskningsleder vil du delta i instituttets ledergruppe, lede forskningsgruppen faglig og strategisk, og ha personalansvar for forskerne i gruppen. Du vil ha et viktig ansvar for gruppens arbeid med søknader og akkvisisjon. 

Du vil også selv delta som forsker i gruppen. Det forventes at forskningslederen forsker i 50% av stillingen og utøver ledelsesoppgaver i 50%.  

Kvalifikasjonskrav

  • Motivasjon for å lede og for å videreutvikle ISFs forskning faglig og strategisk. 
  • Interesse for ledelse og organisasjon.
  • Engasjement for å utvikle forskningsbasert kunnskap som er viktig for å løse samfunnets utfordringer
  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektakkvisisjon.
  • Erfaring med forskning og publisering innen gruppens forskningsområde.
  • Doktorgrad i samfunnsøkonomi.

Samarbeid er viktig for instituttet og den som tilsettes må ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap og prosjekter på tvers av ISFs grupper.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr 

Vi kan tilby fast stilling og spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering i henhold til gjeldende lønnssystem. Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via Jobbnorge.

Søknadsfrist: 22. september 2020. 

Kontaktperson: Direktør Tanja Storsul: tanja.storsul@samfunnsforskning.no. Tlf 97 58 51 97.

Om oss 
Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre forskergrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, medier og offentlighet, valg og demokrati.