Forskningsleder/seksjonsleder

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

 

Forskningsleder/seksjonsleder – Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

FOU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin St.Olavs Hospital har ledig stilling som forskningsleder/seksjonsleder. FOU-seksjonen er organisert sammen med Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Seksjonen har åtte faste stillinger; seksjonsleder, fem forskningsrådgivere, en forskningskoordinator og en undervisningsrådgiver. Forskningen i seksjonen er knyttet til hovedområdene pasient- og behandlingsforløp, trening som medisin, forebygging/folkehelse, samt innovasjon og metodeutvikling. Seksjonen ivaretar som sentralt rusforskningsmiljø, også regionale funksjoner i tråd med gjeldende regionale strategiske planer.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse av FoU-virksomheten
 • Videreutvikling av strategiplan for forskningsområdet
 • Utvikling og kvalitetssikring av søknader og prosjekter
 • Prosjektledelse
 • Rekruttering, utvikling og oppfølging av forskere på området
 • Involvering i relevante regionale og nasjonale nettverk på forskningsområdet
 • Styrke internasjonalt samarbeid
 • Bidra til produksjon av forskningsartikler og annen formidling
 • Ivareta personalansvar for medarbeiderne i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller tilsvarende forskningskompetanse
 • Relevant medisinsk, helsefaglig eller samfunnsfaglig utdanning
 • Ledererfaring er en fordel
 • Evne til å legge til rette for vekst for forskere i ulike karrierefaser

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Psykologi
 • Helsefag, annet (spesifiser)
 • Samfunnsfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Gjennomføringskraft
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å bygge og utvikle team og relasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av klinisk nær rusforskning
 • Muligheter for egen forskningsaktivitet på feltet
 • Tilrettelegging for forskningslederutdanning
 • Deltakelse i nasjonalt forskernettverk på rusfeltet
 • Et regionalt forskningsmiljø i utvikling
 • Et fagfelt som er under nasjonal opptrapping
 • Tett samarbeid kliniske miljøer
 • Det integrerte universitetssykehuset vil i nær framtid gi en sterkere forankring til NTNU
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner

  Kontaktinfo:
  Kristin Tømmervik, Konstituert seksjonsleder, +47 924 48 705,  kristin.tommervik@stolav.no  Søknadsfrist:  30.09.2018

Søk på stillingen