Forskningsrådet bruker nesten 800 millioner på administrasjon

Utgiftene til Forskningsrådet er mer enn doblet siden 2004. – Manglende oversikt og budsjettstyring fra bevilgende myndigheter, mener ekspertutvalg.