Forskningsrådet gir penger til 12 nye forskerskoler. Se hvem som har fått støtte.
Annonse
Annonse

Forskningsrådet gir penger til 12 nye forskerskoler. Se hvem som har fått støtte.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 17. januar 2022

12 nye forskerskoler skal gjøre ph.d.-utdanningen mer arbeidsrelevant.

Nasjonale forskerskoler er en ordning som skal  fornye og forbedre norsk forskerutdanning. De er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Gjennom forskerskolene får ph.d.-studentene spesialiserte kurs, faglig veiledning og tilgang til faglige nettverk.

I fjor lyste Forskningsrådet ut penger til forskerskoler. Hensikten var å gjøre doktorgradsutdanningen mer arbeidslivsrelevant, samt styrke samspillet mellom forskningsinstitusjoner og andre sektorer.

Annonse

33 søknader kom inn fra universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad.  12 av søknadene har blitt innvilget, skriver Forskningsrådet i en nyhetsmelding på sine nettsider. Disse får til sammen 192 millioner kroner:

 • Høgskulen på Vestlandet: Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)
 • Universitetet i Stavanger: PROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare
 • Universitetet i Bergen: HySchool – Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet: Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare
 • Universitetet i Agder: Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU: Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)
 • Universitetet i Oslo: NORA Norwegian AI Research School
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Industrial Research School in Complex Systems
 • Universitetet i Tromsø: Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology
 • Universitetet i Bergen: Research school in Nutrition
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions
 • Oslomet: The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)

Forskerskolene som opprettes nå, får rundt to millioner kroner per år fra Forskningsrådet i inntil åtte år.

— Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden, er å satse på forskning og unge forskertalenter spesielt. Forskerskolene bidrar til at doktorgradsstudentene er godt rustet for oppgavene som venter i og utenfor forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen.

Etter halvgått løp blir det vurdert om skolene skal få støtte i hele perioden på åtte år. 

De nye forskerskolene skal utvikle og bruke nye metoder og tilnærminger som kan øke samspillet mellom akademia og andre samfunnsaktører. Hver av forskerskolene skal samarbeide med minst én partner i næringslivet, offentlig sektor og/eller andre organisasjoner.

Les også: