Statsbudsjettet: Ikke fornøyd med BNP-andelen

Av Julie Brundtland Løvseth

Publisert 12. oktober 2017

Staten bør bruke en større del av BNP til forskning, mener Forskningsrådet.

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, oppsummerer noen av hovedtrekkene for forskning- og utdanningsfeltet ved statsbudsjettet for 2018 i en pressemelding:

Etter flere år med realvekst kommer det i 2018 en realnedgang til forskning på om lag 600 millioner kroner. Dermed blir de samlede offentlige FoU-bevilgningene på 35,4 milliarder kroner. Tross i realnedgang i forskningsbudsjettet, når regjeringen fortsatt sitt mål om én prosent av BNP innen 2018.

Bevilgningene utgjør altså 1,04 prosent av anslått BNP i 2018.

− Det kan vi ikke være fornøyde med når målet som ble fremmet i valgkampen er 1,25 (prosent av anslått BNP, journ.anm.) prosent, sier Røttingen.

Følger opp langtidsplanen

Røttingen er glad for at regjeringen følger opp langtidsmeldingen:

− Vi ser at regjeringen følger opp sentrale prioriteringer og forpliktelsene i langtidsplanen, og det er vi godt fornøyd med. Fordi regjeringen viser at de leverer på de langsiktige forpliktelsene, er langtidsplanen blitt et kraftfullt planleggingsverktøy for norsk forskning. Forutsigbarheten det gir er svært verdifull både for oss og for forskningsmiljøene, sier han.

Røttingen sier presiserer i meldingen at de tallfestede opptrappingsplanene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, med en betydelig nivåheving til forskningsinfrastruktur og EU-mobilisering, blir innfridd i år. Opptrappingsplanen for rekruttering av forskere er også i stor grad innfridd.