Forskningsrådet: Samme søknad fikk helt forskjellige karakterer

«Eksepsjonelt kreativt prosjekt», skrev det ene fagpanelet. «Ingen nytteverdi», konkluderte det andre.