Forskningsrådet vurderer å «å terminere pågående prosjekter og stoppe pågående søknadsbehandling» for å få Fripro i balanse

Fripro-søker Alexander Rothkoph frykter å at tidligere forskningsinvesteringer går tapt og at karrieremuligheter forsvinner for unge forskere.