Fortsatt hjemmekontor for alle som kan

Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det, fastslår regjeringen.