Frå boksamling til møteplass

Litteraturen er digitalisert, og fagbiblioteka blir fødde på ny som læringssentrum.