Næringslivslederen og velgjøreren innen forskning sovnet inn i går.

Fakta

  • ELF er engelsk som kommunikasjonsmiddel mellom menneske med ulike førstespråk (som også kan vere engelsk).
  • ELF er blitt eit stort forskingsfelt de siste ti åra. Eit internasjonalt tidsskrift vart lansert I 2012.
  • ELF er kjenneteikna ved at det er viktigare for brukarane å gjere seg forstått enn å snakke eller skrive korrekt morsmålsengelsk.

Ifølge en pressemelding fra The Kavli Foundation sovnet Fred Kavli stille inn etter lengre tids sykdom, skriver Universitetsavisa ved NTNU i Trondheim. NTNU er sete for Kavli Institute for Systems Neuroscience – ett av totalt 17 sentre som bærer Kavlis navn, spredt over tre kontinenter.

Ville gjøre verden bedre

Fred Kavli var sivilingeniør i fysikk fra NTH (senere NTNU). Kavli vokste opp på en gård i Eresfjord i Romsdal. Som nyutdannet ingeniør emigrerte han til USA på 50-tallet, hvor han i de første årene jobbet innenfor romfartsindustrien. I 1958 startet han Kavlico Corporation som ble grunnlaget for hans formue og senere Kavli-fondet, skriver Universitetsavisa.

«Alt rundt ham bød på mysterier som han visste kun vitenskapen ville kunne forklare. Grublende på disse mysterier, fra de største til de minste og til de mest komplekse, begynte han å drømme om en dag å hjelpe forskere utvide grensene for hva vi vet, og å gjøre verden et bedre sted for fremtidige generasjoner,» skriver The Kavli Foundation i sin nekrolog over ham.

I år 2000 solgte han Kavlico og etablerte The Kavli Foundation, og i 2008 Kavliprisen som deles ut til utmerket forskning innen fagfeltene astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Streng kvalitetsvurdering

Ifølge Universitetsavisa mottok rektor ved NTNU Gunnar Bovim dødsbudskapet i går kveld fra The Kavli Foundation i USA. Bovim møtte Kavli ved et par anledninger da rektor fremdeles var direktør for Helse Midt-Norge.

Ingenting annet enn den høyeste kvalitet skulle stå i høysetet ved tildeling av status som Kavli-senter. Fred Kavli var litt bekymret for at noen kunne oppfatte det sånn at han gav penger til NTNU fordi det var hans gamle lærested, ifølge Bovim.

Det var ikke hans hensikt. Derfor fikk NTNU gjennomgå en ekstra grundig kvalitetskontroll før Moser-miljøet ble en del av Kavlis internasjonale forskernettverk, erindrer Bovim.

Fremmer forskning for fremtiden

Rockell N. Hankin og Robert W. Conn i styret til The Kavli Foundation skriver i sitt minneord at Kavlis bortgang er en stor sorg for dem.

«Likevel, som Fred Kavli, og i hans minne, vil vi alltid se mot fremtiden. Han forsto at grunnforskning sjelden fører til umiddelbar belønning, men han forsto også at fremtidige generasjoner vil komme til å være avhengig av vitenskapelige oppdagelser for å skape en bedre verden,» skriver de.

The Kavli Foundation skal fortsette å finansiere forskning og forskningsprisene, i all overskuelig fremtid.