frontfaget-lever-videre

Lønnsoppgjørene i norsk arbeidsliv bør fortsatt preges av resultatet i konkurranseutsatt industri, mener utvalg.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Lønna i den konkurranseutsatte industrien skal være retningsgivende for resten av arbeidslivet. Dette er essensen i frontfagsmodellen, som ble innført i 1966.

Det partssammensatte Holden-utvalget har slått fast at modellen skal leve videre. Utvalget, ledet av professor Steinar Holden, understreker også betydningen av det «utvidede frontfaget» – både arbeider- og funksjonærsjiktet i industrien skal ligge til grunn når lønnen forhandles i andre sektorer.

Utvalget overleverte før jul sin rapport til finansminister Siv Jensen.