Frykter Polithøgskolen blir flyttet ut av Oslo
LUKK
Annonse
Annonse

Frykter Polithøgskolen blir flyttet ut av Oslo

Av Forskerforum

Publisert 17. februar 2017

Regjeringen vil ha flere statlige arbeidsplasser i distriktene.

670 studenter og rundt 260 ansatte ved Politihøgskolen i Oslo kan bli flyttet ut av hovedstaden. Det fremkommer av regjeringens plan for omlokalisering av statlige arbeidsplasser, som ble presentert for Stortinget fredag 17. februar.

Bryter opp fagmiljøet

Annonse

Ifølge planen skal Justis- og beredskapsdepartementet sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

Det reagerer høyskolen på.

– Vi har bygget opp et stort og solid fagmiljø over mange år. Vi er sannsynligvis blant Nordens største fagmiljø på politiforskning. Vi er bekymret for at det skal settes på spill om vi må bryte opp dette fagmiljøet, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes til NRK.
Forslaget er del av et politisk forlik mellom regjeringspartiene og Venstre om å flytte 1200 arbeidsplasser ut av Oslo.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund ved Politihøgskolen, Ole Halvar Larsen sier til NRK at han frykter for det politifaglige nettverket i Oslo.

– Det vil bli en utfordring å sanke nok kompetanse ute i distriktene. Om vi flyttes ut av Oslo, er jeg redd for miste kontakten med særorganer som Kripos, PST og Økokrim, og vi vil miste kontakten med de andre høgskolene i Oslo, sier Larsen.

Tar år å bygge opp kompetanse

– Det å få en foreleser fra Kripos til å poppe opp på kort varsel for å bidra til en forelesning vil være vanskelig om vi er for langt utenfor Oslo, sier Larsen, som mener kvaliteten på undervisningen kan bli rammet.

– Ja, det er jeg veldig redd for. Dersom vi blir pålagt flytte til et helt annet sted i landet, så vil det ta mange år før vi vil besitte samme kompetanse som vi gjør i dag.

– Når vi får redegjort for det voldsomme behovet for å bli i Oslo, så tror jeg politikerne vil ta innover seg at vi bør bli her, sier han.