fusjon-i-nord

Fakta

Array

Høgskolen i Finnmark kan bli et fakultet under Universitetet i Tromsø. Høgskolen i Finnmark har nylig vedtatt å jobbe videre med planene om fusjon med universitetet.

Ett av forslagene til organisasjonsmodell er at høgskolen blir et fakultet under UiT, Finnmarksfakultetet, og at det ikke blir full faglig integrasjon som da Høgskolen i Tromsø fusjonerte med universitetet.

Ifølge Finnmark Dagblad vil institusjonene om kort tid sende felles søknad til Kunnskapsdepartementet.