Fusjonsklare før stortingsbehandling
Annonse
Annonse

Fusjonsklare før stortingsbehandling

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. november 2014

Mye av strukturen i universitets- og høyskolesektoren begynner å falle på plass, selv om stortingsmeldingen ikke kommer før til våren.

fusjonsklare-f-r-stortingsbehandling


– Når flere brikker har falt på plass, vil vi sammen vurdere situasjonen på nytt slik at alle finner en plass i en ny struktur, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

– Ingen små skal stå alene igjen, sa statsråd Torbjørn Røe Isaksen da han møtte representanter for universitetene og høyskolene i Bergen denne uken. Ifølge universitetsavisa På Høyden, gir han kun ett unntak: Samisk høgskole. Resten av høyskolene landet rundt må forberede seg på å bli fusjonert.

Peker i ulike retninger

Annonse

Han varslet også at høyskolene på Vestlandet, fra Bergen til Molde, kalles inn til nye samtaler i desember. Han ga også uttrykk for at små høyskoler som ikke har gitt beskjed om mulige fusjonspartnere i høst, må vurdere dette på nytt.

Innspillsrunden har vært en del av arbeidet med stortingsmeldingen om ny struktur i høyere utdanning som legges frem til våren. Regjeringen har lagt tydelige føringer på at de ønsker færre og større institusjoner enn i dag.

– Innspillene er gjennomarbeidet, gode og viktige for den videre prosessen. Samtidig peker de ikke alltid i samme retning. Regjeringen må tenke helhet og legge grunnlaget for en struktur som gir god kvalitet og solide fagmiljøer, sier Isaksen i en uttalelse i forbindelse med møtet på Vestlandet.

Noen får stå alene

Allerede er noen av premissene for den nye strukturen i sektoren klare. Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark er blitt enige om å begynne arbeidet med å slå seg sammen. Det samme gjelder Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund. Regjeringen uttaler at den stiller seg positiv til disse fusjonsforslagene.

I Nord-Norge har regjeringen varslet at den vil gå inn for å beholde to universiteter, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetet i Nordland. Samisk høgskole beholdes som i dag, men de øvrige høyskolene i landsdelen vil vurderes for sammenslåing rundt de to universitetene.

Regjeringen godtar også at enkelte institusjoner blir stående alene uten å fusjonere med andre. Universitetet i Oslo og Norges handelshøyskole nevnes spesifikt av Kunnskapsdepartementet som to av flere institusjoner som ønsker å stå alene i fremtiden. «De fleste av disse vil kunne sikre høy kvalitet og robuste fagmiljøer på egenhånd,» skriver Kunnskapsdepartementet.