Fusjonstilskudd til NTNU

Av Forskerforum

Publisert 13. april 2018

Kunnskapsdepartementet spytter inn 15 millioner kroner ekstra til NTNU for å ta kostnader i forbindelse med fusjonen med høyskolene.

– Vi synes det er veldig hyggelig og kjærkomment at departementet anerkjenner at fusjonen ikke er noe som gjennomføres i løpet av ett år, sier rektor Gunnar Bovim til Adresseavisen.

Siden 2015 har NTNU fått 67 millioner ekstra til fusjonsarbeidet. Fusjonen har imidlertid en langt høyere pris når man inkluderer kostnader med flytting og ombygginger. Det gjelder spesielt flyttingen av lærerutdanningen til Kalvskinnet, ingeniørutdanningen på Kalvskinnet som skal flytte til Gløshaugen og samfunnsøkonomimiljøet som skal fra Dragvoll til Elgeseter, skriver avisen. NTNUs budsjett for samlokalisering er 415 millioner.

NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik fusjonerte i 2016. Strukturreformen førte til at Norge gikk fra 33 statlige universiteter og høyskoler til 21.

  • Les mer