Fusjonsvind i Europa

Av

Publisert 18. juni 2015

fusjonsvind-i-europa

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Det er en kraftig økning i universitetssammenslåinger over hele Europa, konkluderer en ny rapport fra European University Association (EUA).

De siste fem årene har det funnet sted 52 fusjoner, inkludert de fire som er registrert så langt i 2015. Det er en økning fra 29 fusjoner i den forrige femårsperioden, 2005–2009.

Totalt har europeiske universiteter og høyskoler inngått i 92 fusjoner fra år 2000 frem til første del av 2015. Toppen ble nådd i 2013 og 2014 med henholdsvis 12 og 14 fusjoner.

Rapporten konkluderer med en rekke anbefalinger for håndtering av fusjoner, som at offentlige myndihgeter bør respektere institusjonenes autonomi og annerkjenne kostnadene ved en fusjon. Rapporte konkluderer også med at akademiske gevinster alltid må være formålet, ikke økonomiske.