Fuskesaken fra Agder og departementets forslag til endrede regler

Etter mitt skjønn og erfaring er den viktigste endringen ikke foreslått; den ville være å opprette flere felles klagenemnder, skriver Karl Øyvind Jordell.