Fyndordet internasjonalisering

Internasjonalisering fremstår nærmest som et kvalitetstrekk i seg selv, skriver kronikkforfatterne, som etterlyser kritisk sans i bruken av begrepet.