Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Gir menn tilgang

Av Forskerforum

Publisert 28. februar 2013

gir-menn-tilgang


Wilson College åpner for begge kjønn.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

USA har tradisjon for egne kvinneuniversiteter, men det er i ferd med å endres, skriver Inside Higher Education.

Sist i rekken av institusjoner som åpner dørene for studenter av begge kjønn, er Wilson College, til tross for protester fra mange nåværende og tidligere studenter.

Ledelsen mener endringen er avgjørende for at institusjonen skal overleve. De siste 16 årene har institusjonen slitt med fallende søkertall og økende underskudd.

Totalt har USA fortsatt mellom 40 og 50 høyere utdanningsinstitusjoner kun for kvinner.