gjeninnf-rer-gaveforsterkning

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Gaveforsterkningsordningen er gjeninnført fra og med i år, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Ordningen innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

Kunnskapsministeren håper ordningen vil stimulere til at flere private gir gaver til grunnforskning. Godkjente mottakere er universiteter og høgskoler med doktorgradsrett, Det Norske Videnskaps-Akademi og Forskningsrådet.