– Gjør internasjonalisering vanskeligere

Av

Publisert 19. september 2017

Forskerforbundet krever at Kunnskapsdepartementet rydder opp etter at en plutselig regelendring skaper problemer for utenlandske forskere som kommer til Norge.

Skatteetaten har uten varsel begynt å kreve at utenlandske statsborgere må ha boligkontrakt før de kan melde flytting til Norge og få personnummer, skriver Khrono. Endringen kan skape problemer for utenlandske forskere som skal oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder.

Signe Knappskog, seniorrådgiver på HR-feltet på internasjonalt senter ved Universitetet i Bergen (UiB), sier til avisen at endringen gjør internasjonalisering vanskeligere.

– Det er vanskelig å inngå husleiekontrakt når man ikke har bankkonto i Norge og kan opprette depositumkonto. Forskerne blir fanget i en loop. De får ikke opprettet bankkonto fordi de ikke har personnummer, og de får ikke personnummer fordi de ikke har leiekontrakt og kan ordne med depositum, og her blir de sittende fast, beskriver Knappskog.

Innskjerpingen fra Skatteetaten innebærer at alle som søker om personnummer, må dokumentere bolig med kjøpskontrakt eller leieavtale av minst seks måneders varighet. Uten dette får man bare såkalt D-nummer, som mange banker ikke aksepterer.

Knappskog sier til Khrono at UiB og mange andre institusjoner tilbyr midlertidig bolig til internasjonale forskere, men siden disse er begrenset, er ikke leiekontrakten lang nok til at de kan brukes som grunnlag for å søke om personnummer.

– Noen av skattekontorene har sagt at de kan vurdere å gi de personnummer om universitetet skriver en erklæring om at vi vil hjelpe forskerne med bolig eller tilsvarende, men dette blir jo bare et tungvint system og skaper usikkerhet. For oss som jobber med tilrettelegging for internasjonale forskere er jobben blitt vanskeligere, sier Knappskog.

Krever mer fleksibilitet

Statssekretær Bjørn Haugstad har inntrykk av at fleksibiliteten i systemet ikke utnyttes godt nok. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må sørge for mer fleksibel håndtering av internasjonale forskere som kommer til Norge.

– Regjeringen sier de satser på internasjonalisering. Her er det åpenbart at kunnskapsministeren må ta en telefon til sin kollega finansministeren og be henne sørge for at skatteetatene går tilbake til gammel praktisering av reglene, eventuelt at de de forenkler samarbeidet og saksbehandlingen slik de åpenbart har fått til mellom UiT og Skatt Nord, sier Aaslestad til Khrono.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, sier til avisen at internasjonalisering er viktig og at slike historier er bekymringsfulle.

Etter det vi kjenner til, så er det en noe mer restriktiv håndhevelse av regelverket som har skapt problemer nå, og ikke en innstramming av regelverket. Det er etaten selv som har og må ha ansvaret for å gjennomføre de kontrolloppgaver som er nødvendig på sitt område, sier Haugstad.

Haugstad er også bekymret over lang saksbehandlingstid ved etatene, og særlig ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere. Han sier at departementet vil vurdere å ta opp disse forholdene med Finansdepartementet for å se om det er mulig å tilrettelegge bedre.