Høyskole mangler menn

Av Forskerforum

Publisert 23. september 2014

h-yskole-mangler-menn

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Samisk høgskole i Kautokeino søker etter en stipendiat i pedagogikk ved lærerutdanningen. I annonsen heter det at hvis søkerne har lik kompetanse, vil høgskolen prioritere menn foran kvinner

Dekan Jan Idar Solbakken sier til Altaposten at loven krever at man diskriminerer menn positivt hvis man har overvekt av kvinner i tilsvarende stillinger.

– Det gjelder for eksempel innenfor pedagogikk. Det er andre gang vi bruker denne loven for å få mannlige søkere framfor kvinnelige, sier Solbakken.