Akademikere i Rogaland etterlyser lokalpolitikerne i utviklingen av universitetet.

Fakta

Selv om det meste er ukjent, har regjeringen lekket noen detaljer fra statsbudsjettet om forskning og høyere utdanning:

  • Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klimateknologifondet) får tilført flere milliarder, ukjent hvor mange. Fondet skal bidra til utvikling av klimavennlig teknologi og forvaltes av Enova.
  • 5 millioner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk.
  • Universitetet i Bergen får 40 millioner til å pusse opp De naturhistoriske samlinger.
  • Nytt veksthus i Botanisk hage ved Universitetet i Oslo får midler til forprosjektering.
  • 50 millioner i startbevilgning til diagnosesenter (PET-senter) på Universitetet i Nord-Norge. Senteret vil også bidra til mer forskning og utvikling.
  • 1,2 milliarder kroner til å rehabilitere bygg ved Oslo universitetssykehus.

– Selv en kommunepolitiker har mye å bidra med når man skal skape et godt universitet. De har for eksempel stor innflytelse gjennom byplanleggingen og er viktige når campus skal utformes og studentboliger lokaliseres.

Les også: Lar fusjonsdebatten ligge i valgkampen.

Det sier Erik Cockbain, styremedlem i Samfunnsviterne i Rogaland. Sammen med studentlaget på Universitetet i Stavanger (UiS), Forskerforbundet, Econa og Tekna arrangerte de nylig et debattmøte der lokalpolitikerne fikk spørsmålet: Hva vil dere egentlig med universitetet her i byen?

Regionen opplever en økonomisk nedtur som følge av en svekket olje- og gassbransje.

– Nettopp da er det man trenger nye ideer og innfallsvinkler, og politikerne må ha visjoner for regionen.

En pågående diskusjon er for eksempel hvor sykehuset skal ligge.

– Man snakker om å få etablert et medisinsk fakultet i Stavanger, og da er det vel naturlig å legge sykehuset nærmere universitetet.

Cockbain trekker fram utviklingen av et godt kollektivtilbud som en annen viktig oppgave for lokalpolitikerne.

– I den nye kollektivplanen for byen legges det i første omgang ingen hovedtrasé over universitetet. Den er planlagt på et senere tidspunkt. Som en av innlederne på møtet, arkitekten Alexandria Algard har påpekt: Halvparten av arealbruken på campus er i dag forbeholdt parkeringsplasser, på bekostning av for eksempel studentboliger eller ulike former for rekreasjon.