Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Hallén blir styreleder for Høgskolen på Vestlandet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 24. august 2016

Kunnskapsdepartementet har utpekt avtroppende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén til styreleder for den nye vestlandshøyskolen.

1. januar blir Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund slått sammen til én høyskole. Den nye Høgskolen på Vestlandet får nå et midlertidig styre i påvente av sammenslåingen. Interimsstyret skal også være høyskolestyret i den første perioden fra fusjonen i januar 2017 til 31. juli 2019, melder Kunnskapsdepartementet.

Hentet fra høyskolestyrene

Departementet har utpekt sine representanter. I tillegg vil de tre høyskolene utpeke egne styremedlemmer. Leder for styret blir avtroppende administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén. I tillegg har departementet utpekt styremedlemmene Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland og Gunnar Birkeland.

Kjenndalen har tidligere har vært styreleder for Høgskolen i Sør-Trøndelag, administrerende direktør for Høgskolen i Lillehammer og generalsekretær i Forskerforbundet. De tre neste styremedlemmene er alle styremedlemmer ved hver av høyskolene. Aina Berg er administrerende direktør i Uni Research AS og styremedlem ved Høgskolen i Bergen, Trond Ueland er kommunalsjef i Førde kommune og styreleder for Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Gunnar Birkeland er administrerende direktør i Polytec, daglig leder i Haugaland kunnskapspark AS og styremedlem ved Høgskolen Stord/Haugesund.

– Historisk sammenslåing

– Høgskolen på Vestlandet har fått dyktige styremedlemmer som skal jobbe med den historiske sammenslåingen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som mener den nye institusjonen vil gjøre regionen bedre i stand til å møte omstillingen Vestlandet står overfor.

­­­– Styrene ved de tre høyskolene har gjort en god jobb med å forberede sammenslåingen, og interimsstyret får nå det viktige ansvaret for å ta dette videre. Jeg er trygg på at dette vil gi høyskolen en god start, sier Isaksen.

De tre høyskolene skal velge sine representanter innen 1. september og valgresultatet skal foreligge innen midten av september. Styret vil totalt telle 13 representanter, med 4 ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, 1 ansatt i teknisk/administrativ stilling (pluss to observatører), 3 studenter og de 5 eksterne som Kunnskapsdepartementet har utnevnt.