har-doblet-inntektene

Menighetsfakultetet har tjent på økt studentopptak.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

I 2003 hadde Menighetsfakultetet (MF) 37,4 millioner kroner i statstilskudd. Ti år senere, i 2013 mottar høyskolen 75,5 millioner kroner i statstilskudd, skriver avisen Vårt land.

Det er særlig den resultatbaserte finansieringen som har hevet inntektene, ifølge avisen. Tildelinger på bakgrunn av avlagte studiepoeng har økt kraftig fordi skolen har økt studentopptaket betraktelig. Også forskningsproduksjonen gir uttelling skriver avisen.

– Vi har startet med nye fag og har sett en fordobling i studentmassen. Vi har hatt en satsing på religion og samfunn, tilbyr nå en master i diakoni, og får jevnt over flere studenter på mange av våre studietilbud, sier rektor Vidar L. Haanes.