har-ikke-r-d-til---frede-museumsbygg

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Kulturminner: Hedmark fylkeskommune vil frede danserestauranten på Glomdalsmuseet i Elverum, og Riksantikvaren har startet verneprosessen.

Men museet, som er del av sammenslåingen Anno museum, har regnet bygget som et driftsbygg og mener at de ikke vil tåle en freding.

– Anno Museum er ikke imot å ta vare på restauranten, men et hus på 1500 kvadratmeter vil kreve enorme ressurser som vi ikke har, sier avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen til Museumsnytt.

Partene er nå i dialog for å finne en god løsning.