Heldigvis blir det intet nytt direktorat!

Av Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo

Publisert 19. juni 2017

Ny organisering av kunnskapssektoren må ivareta brukerinnflytelsen, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Gjedrem-utvalget la fram sin rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” i januar 2016. I kjølvannet av denne rapporten har Kunnskapsdepartementet arbeidet med en plan for ny organisering. Torsdag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hva regjeringen har besluttet. Heldigvis blir det intet nytt direktorat!

Les mer om saken her: Kunnskapsministeren: – Jeg forstår at det kan være tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes

Regjeringen er opptatt av å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, og i kunnskapssektoren skal 60 arbeidsplasser flyttes. Samtidig etableres tre forvaltningsorganer, hvorav ett skal ha hovedkontor i Oslo (NOKUT), ett i Trondheim (Uninett+CERES+Bibsys) og ett i Bergen (SIU med sine nye oppgaver).

Jeg er glad for at det ikke etableres et stort nytt direktorat, slik Gjedrem-utvalget forslo.  Men jeg venter i spenning på hvordan man skal sikre brukerinnflytelsen i de restrukturerte tjenesteorganene i UH-sektoren. Dette har jeg blogget om tidligere:

Det er viktig at CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier – gis gode og stabile rammevilkår. Tjenestene som CERES gir, er avgjørende for sektorens virksomhet, og det er viktig å ivareta den kompetansen de ansatte innehar. Det er viktig at det raskt avklares hvordan arbeidsfordelingen blir mellom hovedkontoret, som skal ligge i Trondheim, og den virksomheten som vil være i Oslo.

Å samle oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer virker å være et fornuftig grep. SIU blir slått sammen med Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tanken om se internasjonalisering i utdanningen i sammenheng med de nasjonale konkurransearenaene, er spennende.

NOKUT skal få tilført nye oppgaver og skal nå også føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler. Det er sikkert gode argumenter for dette, men samtidig er dette nok en utvidelse av NOKUTs ansvarsområde. Mange med meg ønsker nå at myndighetene signaliserer hva de vil med NOKUT på sikt. NOKUT må ikke få fullmakter som gjør at de kan gripe inn i faglige spørsmål som tilligger institusjonenes ansvar. En slik utvikling vil ingen tjene på.

Dette innlegget ble først publisert på Ole Petter Ottersens rektorblogg. 

Les også: