Her kan det bli streik

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 23. mai 2016

En rekke universiteter og høyskoler tas ut i streik om det ikke blir enighet i meklingen i staten.

760986.jpg

Vi gjør alt vi kan for å få til en løsning. Vi må likevel forberede oss på konflikt, sier leder av Forskerforbundet og Unio stat, Petter Aaslestad.

Hovedsammenslutningene og staten sitter nå i meklinger om årets tariffoppgjør, med frist midnatt onsdag 25. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet vil flere tusen statsansatte bli tatt ut i streik torsdag morgen.

Foreberedt på konflikt

Forskerforbundets hovedorganisasjon Unio har varslet at de vil ta ut nærmere 2000 medlemmer i streik. I hovedsak vil Oslo, Agder, Nordland, Romerike, Follo, Rogaland og Hordaland merke streiken i Unio, der særlig politi og universitets- og høyskoleansatte vil bli tatt ut.

Se hele listen lenger ned på siden.

– Dette er en krevende mekling, men vi gjør alt vi kan for å få til en løsning. Vi må likevel forberede oss på konflikt. Dersom vi ikke klarer å komme til enighet, er streik et virkemiddel som vi vil ta i bruk, sier forhandlingsleder for det statlige tariffområdet i Unio Petter Aaslestad.

LES MER OM LØSNINGEN I LØNNSOPPGJØRET:

Retten til forhandling

Ifølge Aaslestad handler årets oppgjør først og fremst om prinsipper, ikke om penger.

– Dette handler først og fremst om retten til å forhandle om våre medlemmers fremtidige pensjon. Den retten er helt grunnleggende for oss som fagforbund, og svært viktig for de 750000 ansatte i offentlig sektor.

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus er blant institusjonene som blir rammet hardest. Ifølge Khrono vil det 25 prosent av de ansatte ved HiOA bli tatt ut i streik enten gjennom Unio, LO eller YS.

Ved Universitetet i Oslo er det særlig Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet som blir tatt ut i streik.

Kan ramme eksamen

– Vi ønsker å ta ut mange fra samme enhet, og ikke de samme som har vært ute i streik tidligere, sier Steinar Sæther, leder for Forskerforbundet ved UiO til Uniforum.

– En streik vil gå ut over undervisning, forskning og muligens eksamen, sier Sæther.

Også Høgskolen i Sogn og Fjordane har et omfattende streikeuttak.

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som sender inn søknad om dette. Søknaden drøftes lokalt, og avgjøres sentralt. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende, skriver Unio.