Her er fem tips til deg som skriv doktoravhandling

Doktoravhandlinga di må ikkje vere genial eller nyskapande, meiner Silje Bringsrud Fekjær.