1. januar vil Høgskolen i Oslo og Akershus søke om å bli universitet.

– Vi ønsker at høyskolestyret skal godkjenne en endelig søknad i desember, men det avhenger av om Nokut blir ferdig med sin forskrift i tide. Det sa rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Curt Rice da han tirsdag orienterte styret om prosessen med å søke om å bli universitet, skriver Khrono.

Strengere krav

I så fall sender HiOA universitetsøknaden 1. januar 2017, noe forsinket etter den opprinnelige planen. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut) jobber med ny studietilsynsforskrift, som må tilpasses den nye studiekvalitetsforskriften som trer i kraft fra årsskiftet. Den nye forskriften innebærer strengere kriterier for å kunne søke om status som universitet eller vitenskapelig høyskole:

  • Institusjonene må tilby fire doktorgradsprogrammer alene for å kunne bli universitet.
  • Doktorgradsprogrammene skal være godt dekkende for institusjonens faglige profil.
  • Institusjonene må dokumentere at de tar opp minst 15 doktorgradsstudenter per program over tid for å bli akkreditert som universitet eller vitenskapelig høyskole.
  • Institusjonene må dokumentere at de uteksaminerer i snitt minst fem kandidater i året over en treårsperiode i minst to av doktorgradsprogrammene for å bli universitet.
  • Institusjonene må dokumentere at de uteksaminerer i snitt minst fem doktorgradskandidater i året over en treårsperiode for å bli vitenskapelig høyskole.
  • Doktorgradsstudiet ved en vitenskapelig høyskole skal dekke institusjonens faglige profil.

Trenger flere med doktorgrad

Samtidig som de kravene til doktorgradsprogrammene skjerpes, stilles det også strengere krav til fagmiljøene. Ifølge Khrono kan dette være en utfordring for HiOA, som sliter med å få nok ansatte til å avlegge doktorgrad.

– HiOA har mange kandidater som har avlagt eller vil avlegge grad ved andre institusjoner, og vi jobber nå med å kartlegge hvor mange av HiOAs ansatte som kan inngå i denne beregningen, sa Rice til styret.