Landets største høyskole ivrer etter å bli universitet, men innser nå at ventetiden blir enda lenger.
hioa-venter-med---s-ke-universitetsstatus
– Jeg anser det ikke som god bruk av ressurser å be min organisasjon om å utforme to søknader, en nå til våren og en til høsten, sier Curt Rice.
hioa-venter-med---s-ke-universitetsstatus
– I denne saken er det de tydelige signalene fra Kunnskapsdepartementet om at ingen nye universiteter vil bli akkreditert etter gamle kriterier som gjør at vi har oppfordret HiOA og HSN om å vente med å søke til nye kriterier er vedtatt, sier Øystein Lund.

– I utgangspunktet ville vi ikke vente, for vi mener at vi oppfyller dagens krav og har lyst til å få en formell vurdering av det, sier rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Curt Rice.

Måtte søke to ganger

Frem til nå har Rice stått på sitt – han ville likevel sende inn søknad før et strengere regelverk trer i kraft. Det til tross for at han har blitt advart mot å søke nå av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut). Nå har han imidlertid ombestemt seg.

– Den prosessen Nokut skisserte for oss starter med en dialog og innledende vurdering i påvente av nye forskrifter til høsten. Først tenkte jeg at vi ikke ville gå inn i en slik prosess, men at vi ville satse på å søke med dagens forskrift. Men så har det i det siste blitt klargjort at vi likevel må sende en ny søknad til høsten og forholde oss til den nye forskriften, forteller Rice. Det gjorde beslutningen enklere:

– Da anser jeg det ikke som god bruk av ressurser å be min organisasjon om å utforme to søknader, en nå til våren og en til høsten. Dette skjer også i dialog med Nokut som har sagt at det blir vanskelig for dem å håndtere en søknad i mars, vel vitende om at Kunnskapsdepartementet har vært så tydelig på at det ikke vil føre til en kategoriendring, sier Rice.

Vanskelig med nye krav

– Det tror jeg er en veldig klok beslutning, sier tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund.

Like før jul ble HiOA og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) bedt av Nokut om å vente med å søke om å bli universitet, ifølge Khrono. Årsaken var at det er ventet nye kriterier for hva som skal til for å kalle seg universitet i løpet av året. Nokut, som vurderer søknader om å få status som universitet eller høyskole, advarte om at Kunnskapsdepartementet ikke ville godkjenne søknaden før de nye kriteriene kommer på plass. Kriteriene inngår i en ny forskrift som har høringsfrist 4. februar.

– Vi forholder oss til at Kunnskapsdepartementet har sagt at de ikke vil behandle en søknad etter gamle kriterier. Da mener vi at det heller ikke er god bruk av midler å sette i gang en prosess som ender med at den ikke blir godkjent, sier Lund.

– Kunne dere behandlet en søknad nå, dersom HiOA sendte den likevel?

– Formelt sett må vi behandle alle søknader så lenge det er en forskrift som gjelder. I denne saken er det de tydelige signalene fra Kunnskapsdepartementet om at ingen nye universiteter vil bli akkreditert etter gamle kriterier som gjør at vi har oppfordret HiOA og HSN om å vente med å søke til nye kriterier er vedtatt.

For HiOA er det imidlertid mer usikkert om universitetsstatusen kan oppnås med de nye kriteriene enn med de gamle.

– Sånn som jeg ser det kunne vi i dag ha fått en positiv evaluering fra en sakkyndig komité, men det er ett moment som kan skape utfordringer for oss i forslaget til ny forskrift, og det går på gjennomstrømning i ph.d.-utdanningene. Forslaget er krav om minst to ph.d-programmer som har minst fem uteksaminerte kandidater hvert år i snitt over tre år. Men dette vil også skape problemer for andre. Gitt slike utfordringer, er det mulig at den endelige forskriften ikke blir fullt så rigid.

2017 eller 2018?

Den nye forskriften med de nye kriteriene er antatt å bli vedtatt mot slutten av mars. Det er ikke dermed sagt at universitetssøknadene kan bli behandlet umiddelbart etter. Da skal Nokut oppdatere sin forskrift, som er ventet å være klar rundt 1. oktober. I mellomtiden må institusjonene pent vente.

– I den periode vil ingen søknader bli behandlet, sier Øystein Lund.

– Og hvor lang tid tar en slik behandling når den først kommer i gang igjen?

– Ca. åtte måneder, men dette varierer veldig.

Dersom Nokut godkjenner søknaden må regjeringen vedta den nye statusen, som også kan ta noe tid. Det kan bety at HiOA må vente så lenge som til etter sommeren 2017. Det har heller ikke vært uvanlig å sette startpunktet for nye institusjoner fra 1. januar. I så fall må HiOA vente helt til 2018.

Likevel er det innenfor målsettingen til Curt Rice.

– Mitt mål har vært å oppnå akkreditering i denne fireårsperioden jeg har kontrakt som rektor, og det ser jeg fremdeles som en fullstendig realistisk målsetting.

Rice tiltrådte i 2015.