Høgskolen i Innlandet klar for universitetssøknad

Av Julia Loge

Publisert 14. mai 2018

15. mai skal høyskolen sende søknadsutkastet til Nokut. Dermed kan de bli universitet i løpet av 2019.

Nokut skal så gi tilbakemeldinger på utkastet og den endelige søknaden blir sendt i slutten av november, ifølge høyskolens nettsider. Fra neste år er det nemlig nye og skjerpede krav til universitetsstatus, skriver Østlendingen.

– At OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge har fått godkjent sine universitetssøknader, er bra. Dette er institusjoner på samme nivå som Høgskolen i Innlandet, sier prosjektleder Jørgen Klein til avisen.

Når den endelige søknaden er sendt, går det sannsynligvis et års tid før Høgskolen i Innlandet (INN) kan kalle seg Universitetet i Innlandet. Ifølge Klein tok det 11 måneder fra OsloMet søkte til de ble endelig godkjent av Kongen i statsråd, mens det tok 14 måneder for Sørøst-Norge.

– Dersom alt går i orden og søknaden vår blir godkjent, ligger vi godt an i forhold til målet vårt om å bli universitet innen 2020, sier Klein.

INN ble etablert 1. januar 2017 i en fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. INN har studiesteder i Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena.