Høgskolen i Innlandet vil overta forskningsinstiutt

Av Julia Loge

Publisert 14. mars 2018

Høgskolen i Innlandet ønsker seg flere forskere og legger opp til å overta Østlandsforskning fra 1. juli.

Høgskolen i Innlandet vil bli universitet, og trenger å styrke forskningen sin. Tirsdag vedtok styret å overta forskningsinstituttet Østlandsforskning, skriver Khrono.

Østlandsforskning har 20,15 årsverk og 10 av de 26 forskerne har doktorgrad. Forskningsfeltet er regional samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskapning.

— Forskningen deres passer fint inn i vesentlige deler av HiNNs profil, for eksempel innen bioøkonomi og turisme. Vi skal være en regional kraft og og mye av det Østlandsforskning driver med rimer godt med regionens behov og HiNNs strategi, sier rektor Kathrine Skretting til Khrono.

I avtalen legges det opp til at Østlandsforskning skal bli et institutt under Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Ifølge vedtaket gis rektor fullmakt til å sluttføre forhandlingene om betingelsene for overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning. Den endelige avtalen skal godkjennes av høgskolens styre, noe som må skje senest i juni, siden planen er overtakelse fra 1. juli 2018.