Høgskolen i Østfold får ansatt rektor
Annonse

Høgskolen i Østfold får ansatt rektor

Av Johanne Landsverk

Publisert 20. august 2020

Styret ved Høgskolen i Østfold bestemte med stort flertall å gå over til ansatt rektor. Rektor var blant de tre som stemte for valgt rektor.

Styret ved Høgskolen i Østfold (HiØ) vedtok i dag å innføre en ordning med ansatt rektor og enhetlig ledelse som styringsordning for perioden 2021-2025. Bare tre representanter stemte for at høgskolen skal fortsette med valgt rektor: to studentrepresentanter og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Siden etableringen av høgskolen i 1994, har det vært én styreperiode med ansatt rektor fra 2003 til 2007, de øvrige periodene har HiØ hatt valgt rektor. Ifølge dagens Universitets- og høgskolelov er normalordningen for universiteter og høgskoler å ha ansatt rektor i en åremålsstilling. Men institusjonene kan fortsatt vedta å beholde ordningen med valgt rektor.

Annonse

Rektor gikk for valgt rektor

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen sa på styremøtet dette for ham var en svært vanskelig sak.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ønsket å fortsette med todelt ledelse og valgt rektor. Foto: Bård Halvorsen

– Jeg har stått med beina i de to vektskålene, og jeg mener institusjonen kan leve godt med begge styringsformer. Jeg er valgt rektor og føler jeg har de ansatte i ryggen. Det veier tungt for meg hva de ansatte og studenter har uttalt om det å få være med å bestemme. Så jeg støtter forslaget om fortsatt valgt rektor, uttalte Jelsness-Jørgensen.

Ansatte støttet valgt rektor

Saken har vært sendt på høring til høgskolens studenter, avdelinger og hovedtillitsvalgte. Og høringssvarene gir klar støtte til å beholde dagens ordning med valgt rektor og todelt ledelse ved HiØ. Blant hovedargumentene er betydningen av organisasjonsdemokrati, medbestemmelse og rektors legitimitet blant ansatte og studenter. Noen av de enhetene som tar tydelig standpunkt for valgt rektor gir også argumenter som går i retning av ansatt rektor. Flere understreker positive sider ved ansatt rektor og enhetlig ledelse, som ville gi en enhetlig styrings- og ledelsesmodell på alle nivåer.

Jeg er overrasket

Ragnar Knudsen, som er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet og Unio ved Høgskolen i Østfold har denne kommentaren til vedtaket:

– Jeg er overrasket og skuffet over at høgskolestyret i diskusjonen la såpass lite vekt på høringsuttalelsene i saken. Det er åpenbart delte meninger også blant våre medlemmer og blant de ansatte, men det klare flertallet av de ansatte og deres fagavdelinger ville ha en ordning med fortsatt valgt rektor, sier han.

Knudsen synes det er spesielt at samtlige interne ansatterepresentanter stemte for ansatt rektor, særlig med tanke på høringsuttalelsene.

– Styrerepresentantene er imidlertid ikke bundet av hvem de er valgt av i sine styreroller, presiserer han.