Høgskulen på Vestlandet (HVL) har søkt om to nye doktorgradsprogram. Rektor Berit Rokne sier at universitetsstatus er målet.
Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet mener skolen er i rute til å søke om universitetsstatus om fem år. Foto: Mauricio Pavez

– En blir ikke automatisk bedre om en får universitetsstatus, men det er en hel del dører som åpner seg. Og det gir oss en helt annen autonomi. Dessuten var søknad om å bli universitet en forutsetning for fusjonen mellom de fire tidligere høyskolene, sier Rokne til avisen Sunnhordland.

Etter sammenslåingen har HVL omtrent like mange studenter som Universitetet i Bergen, men mens UiB har 500 stipendiatstillinger, har HVL bare 90. Å øke antallet stipendiatstillinger er derfor et mål for HVL, skriver avisen Sunnhordland.

Nye doktorgradsprogram

Høyskolen har nylig søkt om å få godkjent et doktorgradsprogram innen helse, funksjon og deltakelse og ett innenfor regional innovasjon. I dag har høyskolen to doktorgradsprogram.

Rokne tror at høyskolen kommer til å være klar til å søke om å bli universitet i 2023, i tråd med fusjonsplanen.

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund til Høgskulen på Vestlandet. Skolen har rundt 16.000 studenter på campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Nye universiteter

Fakta

Krav til universiteter: 

  • Må tilby fire doktorgradsprogrammer alene.
  • Doktorgradsprogrammene skal være godt dekkende for institusjonens faglige profil.
  • Må dokumentere at de tar opp minst 15 doktorgradsstudenter per program over tid.
  • Må dokumentere at de uteksaminerer i snitt minst fem kandidater i året over en treårsperiode i minst to av doktorgradsprogrammene. 

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitetet Oslomet 12. januar. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) søkte for om lag et år siden, og også Høgskolen i Innlandet sier at de kommer til å søke.

Dermed kan Norge om få år ha bare tre statlige høyskoler, nemlig høyskolene i Østfold og Volda, samt Samisk høgskole. I tillegg kommer de vitenskapelige høyskolene, som Handelshøgskolen og Musikkhøgskolen.

Da HSN søkte om universitetsstatus sa førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania til Forskerforum at han er kritisk til utviklingen.

– Jeg skjønner godt at de vil bli universitet. Å hete universitet er litt som å være restaurant med rene toaletter. Det har blitt en hygienefaktor, heller enn noe som distingverer. Det spiller ingen rolle om maten er god, for du må ha det, sa Tangen.

Les mer:

Fire høyskoler vil bli universiteter