Hotellhøgskole i hundre

Av Forskerforum

Publisert 12. januar 2012

I Stavanger markeres hundreårsjubileet for verdens nest eldste hotellhøgskole.

hotellh-gskole-i-hundre


Hundreårsjubilanten er medlem av The Leading Hotel Schools of the World.

Fakta
  • Spring ut frå Stortingsmeldingnr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, og Stortingsmelding nr. 48 (2002-2003)Kulturpolitikk fram mot 2014.
  • Skal slå saman museum under Kulturdepartementet til konsoliderte, det vil seie sterke og solide einingar.

  • Konsolideringsprosessen skulle vore gjennomført i 2009, men held fram som aldri før.

I 1912 tok 10 studenter et halvårskurs i Bergen, ved det som først het Norsk Hotellfagskole. Siden har 4000 studenter fullført det som i dag heter Norsk Hotellhøgskole og er en del av Universitetet i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

Flyttet rundt

Skolen ble åpnet i Bergen 18. oktober 1912. I 1915 flyttet den til Kristiania, hvor den i 1925 kjøpte eiendommen St. Olavsgate 8 a. Skolen flyttet til Sola i 1952, hvor den ble drevet på Sola Strand Hotell. Fortsatt er det tette bånd mellom hotellet og skolen. Også etter at staten overtok driften, har næringslivet gitt viktige økonomiske bidrag, spesielt til bygget som skolen har i dag.

Skolen ble startet og drevet av reiselivsbransjen fram til 1970-tallet. Først i 1972 ble høgskolen statlig, senere som en del av Høgskolen i Stavanger.

I dag tilbyr skolen mastergrad i internasjonal reiselivsledelse og doktorgrad i reiseliv. 

Ett års feiring

Jubileet skal markeres ett år til ende med blant annet en rekke jubileumsforelesninger.