--humaniora-taper-terreng

Fakta

Array

Av 13 nye sentre for fremragende forskning kommer bare ett fra humaniora.

– Tildelingen av forskningsmidler preges av kortsiktig nyttetenkning og fører til at de humanistiske fagene taper terreng i forhold til realfagene, sier Arild Linneberg til Klassekampen.

Linneberg er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og fikk sin sentersøknad avslått tross toppscore. Linneberg vil at det opprettes en kvoteordning som sikrer mer mangfold, samt at beslutningsprosessen ikke unntas offentligheten.