Hele styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) blir byttet ut.

Det skriver Khrono. På tirsdagens representantsmøte ble rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) valgt til leder for for det som er en slags interesseorganisasjon for universiteter og høyskoler. Agronomen og professoren Mari Sundli Tveit ble i 2013 Norges yngste universitetsrektor, da hun i 2013 ble valgt til rektor ved NMBU.  Hun har doktorgrad i landskapsarkitektur, men er også cand.agric. (naturforvalter) og har studert ved universitetene i Tromsø, Bergen og ved tidligere Norges Landbrukshøgskole. Hun overtar etter rektor ved MF-fakultetet Vidar Haanes. UiO-rektor Ole Petter Ottersen var leder for Universitets- og høgskolerådet før det igjen.

UHRs nestleder Liv Reidun Grimstvedt fra Høgskulen på Vestlandet ble byttet ut med Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI.

De andre faste representantene i styret er:

  • Gunn Elin Bjørneboe, direktør UiO
  • Bjarne Foss, prorektor NTNU
  • Dag Rune Olsen, rektor UiB
  • Bjørn Olsen, rektor Nord universitet
  • Ingunn Moser, rektor VID
  • Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet
  • Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen

Valgkomitéleder Marit Boyesen fra Universitetet i Stavanger sa ifølge Khrono at valgkomiteen hadde benyttet anledningen og skiftet ut hele styret i Universitets- og høgskolerådet.

Sektoren er i sterk endring etter alle fusjoner og strukturendringer, vedtektene og styresammensetningen i interesseorganisasjonen for landets høgskoler og universitet er endret. På neste representantskapsmøte i november skal UHR også vedta hva slags ny rolle og funksjon organisasjonen skal ha og hva «nye» UHR skal bli. Sammensetningen av det nye styret tar høyde for unge og gamle universiteter, store og små høgskoler, private og kunstneriske fagskoler.