53 år gamle Nina Skarpenes blir Politihøgskolens nye rektor. Skarpenes har arbeidet ved høgskolen siden 1996.

Skarpenes har vært midlertidig beskikket i stillingen etter at Håkon Skulstad i 2014 ble valgt til å lede arbeidet med politireformen. I februar i år ble Skulstad assisterende politidirektør, og jobben som rektor ble lyst ut. Kongen i statsråd har i dag beskikket Nina Skarpenes til rektor for Politihøgskolen, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Skarpenes har arbeidet som henholdsvis høyskolelektor, assisterende avdelingsleder og utviklingskoordinator. Hun ble assisterende sjef i august 2008 og har siden september 2014 vært midlertidig beskikket som sjef for Politihøgskolen.

– Skarpenes er en strategisk tenkende og utviklingsorientert leder med god innsikt i universitets- og høyskolesektoren. Det er viktige egenskaper for en leder på Politihøgskolen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Det er Politidirektoratet som bestemmer når Skarpenes tiltrer åremålsperioden på seks år.

Den nye rektoren er utdannet Cand. paed. (pedagogikk) fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært høgskolelektor i pedagogikk og ledelsesfag ved Krigsskolen og høgskolelektor i psykologi og pedagogikk ved Politihøgskolen. Der har hun også vært assisterende avdelingsleder, utviklingskoordinator og assisterende rektor.

Rektor har det faglige og administrative ansvaret for Politihøgskolen innenfor rammene satt av Justisdepartementet, Politidirektoratet og Politihøgskolens styre. Stillingen er et åremål på seks år.