Hva kan forskere gjøre for å redusere klimaavtrykket?

Institusjonene kan gjøre mye for å redusere sine klimafotavtrykk, men hva kan forskeren selv bidra med for å møte de globale klimautfordringene?