Hva mener de fem NLA-lærerne, egentlig?
LUKK

Hva mener de fem NLA-lærerne, egentlig?

Av Kåre Berge, pensjonert professor fra NLA Høgskolen

Publisert 2. juli 2021 kl. 10:51

Mener de at det er rett av NLA å avvise jobbsøkere som lever i likekjønnet forhold, eller som støtter en slik samlivsform?

De fem NLA-lærerne er påfallende lite konkrete i sin imøtegåelse av meg her i Forskerforum. For det første får vi ikke høre hvilke uttalelser de har vært med på, som skal ha problematisert NLA’s verdidokument og synet på homofilt samliv. For det annet er de like lite konkrete om hva de mener med at mangfold ivaretas på institusjonen. Sist men ikke minst, er de uklare om hvilket ansvar høgskolen bør ha for å ivareta ansattes akademiske frihet. Er de enige med Forskerforbundet i at den akademiske friheten må sikres for alle ansatte ved NLA?

Når akademisk frihet utfordres, handler det alltid om spesifikke saker. For NLA nå handler det fremfor alt om synet på likekjønnet samliv. Vi vet at to søkere til stillinger ble avvist, en teolog som hadde et annet syn på homofilt samliv enn det NLA har nedfelt i verdidokumentet, og en pedagog fordi hun levde i et likekjønnet forhold. Vi vet videre at høyskolen påberoper seg retten til å begrense den akademiske friheten i forhold til spesifikke saker som eierne er opptatt av, med de konsekvenser det kan få for et ansettelsesforhold. Dette har rektor Sigbjørn Sødal argumentert for i media. Akkurat nå handler det om retten til å avvise jobbsøkere som ikke er negative til homofilt samliv.

Annonse

De fem NLA-lærerne har ikke svart på mine spørsmål: Mener de at det er rett av NLA å avvise jobbsøkere som lever i likekjønnet forhold, eller som støtter en slik samlivsform? Eller mener de at NLA i den akademiske frihetens navn, både bør og vil tjene på at samlivsetisk mangfold er representert ved høyskolen? Deres innlegg kan leses som en støtte for høyskolens krav om retten til å begrense den akademiske friheten i ideologiske enkeltsaker. Det kan også leses som en støtte til mitt anliggende om at den akademiske friheten må være allmenn, og at den ikke først kan begynne når potensielle uenighetskandidater er sortert bort i ansettelsesprosessen. Men hva de egentlig mener, forblir uklart.

Les også: