Hva vil vi med norsk doktorgradsutdanning?

Doktorgradsutdanningen har blitt kraftig endret, men gjennomstrømmingen er ikke bedret, og mange fullfører ikke. Silje Bringsrud Fekjær etterlyser debatt om hvordan denne utdanningen skal være.